Hotline : (028) 39205885 - (028) 39205887 - (028) 39205889

Tổ chức bộ máy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TP.HCM (MATIMEX)
 • Trụ sở chính: 04 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG CẦU KHO, QUẬN I , TP.HCM
 • Các phòng quản lý chức năng:

+ Phòng TCHC

+ Phòng TCKT

+ Phòng KHĐT

+ Phòng KD-XNK

 • Các đơn vị trực thuộc:

+ Khối Cửa hàng, kho bãi

+ Nhà hàng dịch vụ ăn uống

+ Các Xí nghiệp

+ Các đơn vị hợp tác SX, KD.

 
Tổ chức bộ máy

I / Nhiệm kỳ 2003-2005; 2006-2010:

 

- Hội đồng Quản trị:

1. Ông Đào Nam Hải,          Chủ tịch

2. Ông Đặng Văn Cường,   Ủy viên

3. Ông Mai Quốc Minh,       Ủy viên

4. Ông Đào Văn Ngọc,        Ủy viên

5. Ông Bùi Đình Thảo ,        Ủy viên

- Ban Giám đốc:

1. Ông Đào Nam Hải,          Giám đốc

2. Ông Đặng Văn Cường,   Phó Giám đốc

3. Ông Mai Quốc Minh,       Phó Giám đốc

4. Ông Đào Văn Ngọc,        Phó Giám đốc

- Ban Kiểm soát (2003-2005):

1. Bà Phan Thị Cảnh,      Trưởng Ban

2. Ông Phạm Hữu Tài,     Ủy viên

3. Ông Lâm Tấn Thành,   Ủy viên

- Ban Kiểm soát (2006-2010):

1. Bà Phan Thị Cảnh,        Trưởng Ban

2. Bà Trần Thị Hồng Anh,  Ủy viên,

3. Ông Lâm Tấn Thành,    Ủy viên.

II / Nhiệm kỳ 2011-2015:

 

- Hội đồng Quản trị:

1. Ông Đào Nam Hải,    Chủ tịch

2. Ông Trần Lâm ,         Ủy viên

3. Bà Bùi Minh Hằng,    Ủy viên

4. Ông Đào Văn Ngọc   Ủy viên

5. Ông Bùi Đình Thảo,  Ủy viên

- Ban Kiểm soát:

1. Bà Phan Thị Cảnh,     Trưởng Ban

2. Bà Đặng Thùy Tân,     Ủy viên

3. Ông Lâm Tấn Thành,  Ủy viên

- Ban Giám đốc:

1. Ông Đào Nam Hải,       Giám đốc

2. Ông Đào Văn Ngọc,     Phó Giám đốc

3. Bà Bùi Minh Hằng,       Phó Giám đốc

III / Nhiệm kỳ 2016-2020:                                                   

- Hội đồng Quản trị:

1. Ông Bùi Đình Thảo,   Chủ tịch

2. Ông Đào Nam Hải,    Ủy viên thường trực 

3. Bà Bùi Minh Hằng,    Ủy viên

4. Ông Đào Văn Ngọc,  Ủy viên

5. Bà Trần Bích Lân,     Ủy viên

- Ban Kiểm soát:

1. Bà Phan Thị Cảnh,     Trưởng Ban

2. Bà Đặng Thùy Tân,     Ủy viên

3. Bà Đào Chi Phương,   Ủy viên

- Ban Giám đốc:

1. Ông Bùi Đình Thảo,  Giám đốc

2. Bà Bùi Minh Hằng,  Phó Giám đốc

3 .Ông Đào Văn Ngọc , Phó Giám đốc

 

IV / Nhiệm kỳ 2021-2025 :

 

- Hội đồng Quản trị:

1. Ông Bùi Đình Thảo,   Chủ tịch

2. Ông Đào Nam Hải,    Ủy viên 

3. Bà Bùi Minh Hằng,    Ủy viên

4. Ông Đào Văn Ngọc,  Ủy viên

5. Bà Trần Bích Lân,     Ủy viên

- Ban Kiểm soát:

1. Bà Phan Thị Cảnh,     Trưởng Ban

2. Bà Đặng Thùy Tân,     Ủy viên

3. Bà Đào Chi Phương,   Ủy viên

- Ban Giám đốc:

1. Ông Bùi Đình Thảo,  Giám đốc

2. Bà Bùi Minh Hằng,  Phó Giám đốc

Sơ đồ tổ chức
sodo
Hội đồng quản trị
( Nhiệm kỳ 2021 – 2025 )
 • CHỦ TICH
  avatar
  Ô. BÙI ĐÌNH THẢO
 • ỦY VIÊN 
  Ô. ĐÀO NAM HẢI
 • ỦY VIÊN
  Bà BÙI MINH HẰNG
 • ỦY VIÊN
  Ô. ĐÀO VĂN NGỌC
 • ỦY VIÊN
  Bà TRẦN BÍCH LÂN
Ban kiểm soát
( Nhiệm kỳ 2021 – 2025 )
 • Trưởng ban
  Bà PHAN THỊ CẢNH
 • ỦY VIÊN
  Bà ĐÀO CHI PHƯƠNG
 • ỦY VIÊN
  Bà ĐẶNG THÙY TÂN
Ban giám đốc
 • Giám đốc
  Ô.BÙI ĐÌNH THẢO
 • Phó giám đốc
  Ông Trịnh Bảo Tuấn
Văn phòng công ty
Phòng Tổ chức Hành chính
 
 
 • Ô.VÕ THÀNH DANH
Phòng Kế toán Tài chính
 • Bà VŨ KIM THANH HUYỀN
Phòng Kế hoạch Đầu tư
 • Ô. LÊ VĂN THANH
Phòng Kinh doanh - Xuất Nhập khẩu
 • Bà NGUYỄN HẠNH MỸ...
 • Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT LOAN
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
-------------
Xí nghiệp Sản xuất thương mại và Dịch vụ tổng hợp Phú Lâm:
 • GĐ XN : Ô.PHẠM VĂN HOẠCH
Địa điểm : 66 An Dương Vương, P. An Lạc A, Q Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
xi_nghiep_phu_lam_2
Cửa hàng Thời trang 26:
 
 
Địa điểm : 26 Đồng Khởi, P.Bến nghé, Q 1, TP. Hồ Chí Minh
 
CN Tân Túc - Bình Chánh
 
 
GĐ CN : Ô. Phạm Thế Hiển
Địa điểm : C4/27D Quốc lộ 1A - Khu phố 3 ,  Thị Trấn Tân Túc , Huyên Bình Chánh , TP. Hồ Chí Minh
 
CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA VỐN
----------

Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Đầu tư 87

Địa chỉ: 87 D Ngô Tất Tố , Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

dathongbao
Giấy phép kinh doanh số :0302818835 cấp ngày : 21/04/2017 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh
Người đại diện :Bùi Đình Thảo